BESTYRELSEN

 

Ejerlauget ledes af en bestyrelse på fem grundejere, dertil er der to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes via mailadresse med nedenstående titel angivet i parentes efterfulgt
af snabel a og elmelunden-gistrup.dk

 

Formand:

Tommy Kragballe

Nr. 11

(Formand)

 

Kasserer:

Søren Sanggaard Knudsen
Nr. 8

(Kasserer)

 

Sekretær:

Linda Hansen
Nr. 2

(Sekretaer)

 

Næstformand:

Lene Christiansen
Nr.28

(Naestformand)

 

Almen medlem:

Lone Iversen
Nr. 23

 

 

Suppleanter:

Bo Møller Lange
Nr. 13

 

John Estrup
Nr. 46

 

 

Revisor:

Iben Namensen
Nr. 22

Revisorsuppleant:

Claus Nissen

Nr. 42