BESTYRELSEN

 

Ejerlauget ledes af en bestyrelse på fem grundejere, dertil er der to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes via mailadresse med nedenstående titel angivet i parentes efterfulgt af snabel a og elmelunden-gistrup.dk

 

Formand:

Majken Gjermandsen
Nr. 6

(Formand)

 

Kasserer:

Søren Sanggaard Knudsen
Nr. 8

(Kasserer)

 

Sekretær:

Lene Christiansen
Nr.28

(Sekretaer)

 

Næstformand:

Claus Nissen
Nr. 42

(Naestformand)

 

Bestyrelsesmedlem:

Iben Namensen

Nr. 22

(Medlem1)

 

Suppleanter:

Lone Iversen
Nr. 23

Nicolai Kirkegaard
Nr. 19

Revisor:

Torben Jensen
Nr. 1

Revisorsuppleant:

Leif Estrup

Nr. 6

Login