BESTYRELSEN

 

Ejerlauget ledes af en bestyrelse på fem grundejere, dertil er der to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

 

Formand:

André Osnes
Nr. 7

Formand(at)elmelunden-gistrup.dk

Kasserer:

Søren Sanggaard Knudsen
Nr. 8

Kasserer(at)elmelunden-gistrup.dk

 

Sekretær:

Mette Møller Lange
Nr. 13

Sekretaer(at)elmelunden-gistrup.dk

 

Næstformand:

Jette Marie Elgaard
Nr. 44

Naestformand(at)elmelunden-gistrup.dk

Bestyrelsesmedlem:

Marianne Greibel
Nr. 21 (Trådt ud 25. september 2018)

Medlem1(at)elmelunden-gistrup.dk

Suppleanter:

Majken Nordskjold
Nr. 6

Jørn Strange
Nr. 19

Revisor:

Torben Jensen
Nr. 1

Revisorsuppleant:

Jørn Strange

Nr. 19

Login