FÆLLESAREALER I ELMELUNDEN

For at sikre effektivt vedligehold af vore grønne områder har bestyrelsen udarbejdet følgende retningslinier:


- Græsarealer vedligeholdes af robotplæneklipper og gartner. Max højde er 8 cm. Der fjernes afklip efter slåning
- Buske / hække ved veje klippes ind 1-2 gange årligt af gartneren
- Der arbejdes på at gøre vore hegn i skel tættere. I praksis betyder det at der over en årrække beskæres kraftigt på buske og især tjørn,  således at disse atter bliver tætte fra bunden af.
- Hegnsplanter er fortrinsvis Tjørn, Syren og Paradisæble.
- Der tyndes ud i de større (yngre) træer på matriklen, således at der i stedet for skovlignende vækst, fokuseres på færre ”signaturtræer” og stadig artsdiversitet som giver farvespil og nydelse henover sæsonen. Der fjernes primært Ahorn og Birk, hvorimod Eg og Ask gives       optimale vækstbetingelser. Dette vil give væsentligt mere lys, samt pænere træer, da de ikke gror ind i hinanden. Desuden er der enkelte     Elmetræer – disse er alle vurderet bevaringsværdige.

LEGEPLADSER I ELMELUNDEN

 

Elmelundens legepladser er blevet fornyet i løbet af 2018-19. Der er to legepladser; på den lille legeplads er et pælehus, en sandkasse og en bakke med rutsjebane. På den store legeplads findes 2 gynger, et legehus med sandkasse og en bakke med rutsjebane. Derudover er der plads til boldspil mv.