FÆLLESAREALER I ELMELUNDEN

For at sikre effektivt vedligehold af vore grønne områder har bestyrelsen udarbejdet følgende retningslinier:


- Græsarealer vedligeholdes af gartner. Max højde er 8 cm. Der fjernes afklip efter slåning
- Buske / hække ved veje klippes ind 1-2 gange årligt af gartneren
- Der arbejdes på at gøre vore hegn i skel tættere. I praksis betyder det at der over en årrække beskæres kraftigt på buske og især tjørn,  således at disse atter bliver tætte fra bunden af.
- Hegnsplanter er fortrinsvis Tjørn, Syren og Paradisæble.
- Der tyndes ud i de større (yngre) træer på matriklen, således at der i stedet for skovlignende vækst, fokuseres på færre ”signaturtræer” og stadig artsdiversitet som giver farvespil og nydelse henover sæsonen. Der fjernes primært Ahorn og Birk, hvorimod Eg og Ask gives       optimale vækstbetingelser. Dette vil give væsentligt mere lys, samt pænere træer, da de ikke gror ind i hinanden. Desuden er der enkelte     Elmetræer – disse er alle vurderet bevaringsværdige.

LEGEPLADSER I ELMELUNDEN

 

Elmelundens legepladser er under renovering.  Grundet at flere af Elmelundens legepladsredskabers tilstand ikke længere kunne betragtes som sikkerhedsmæssige forsvarlige, blev disse fjernet under arbejdsdag i april 2016. Der blev nedsat et legepladsudvalg som vil arbejde for en forbedring af legepladserne.